Экология. Дәріс (лекции на казахском языке). 2015. 124 стр.

Мазмұны (содержание): 1 ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ 2 БИОСФЕРА. БИОСФЕРА ТҮСІНІГІ. БИОСФЕРА ҚҰРЫЛЫСЫ. БИОГЕОЦЕНОЗ 3 ЛАСТАНҒАН ГАЗДЫ АУАНЫ ТАЗАЛАУ ӘДІСТЕРІ…